Gwarancje i reklamacje

Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta. W przypadku rowerów Romet klient może przystąpić do programu przedłużonej gwarancji na ramę (dożywotnią gwarancję na ramę).

W przypadku sprzedaży wysyłkowej cena dotyczy roweru w opakowaniu kartonowym, który złożony jest w ok. 85% i do prawidłowej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie jego prawidłowego montażu i wyregulowania poszczególnych mechanizmów. Co więcej, producent (Romet) wymaga, aby w ciągu 7 dni od daty zakupu roweru został wykonany odpłatny przegląd zerowy w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji i zakres jaki obejmuje znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego roweru.

W przypadku uszkodzenia produktu bądź jego zepsucia w zakresie, który obejmuje gwarancja nabywca jest zobowiązany do zgłoszenia awarii pracownikowi sklepu internetowego bądź bezpośrednio do producenta – ewentualnie w przypadku rowerów do placówek serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej.

Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie wraz z dostarczycielem protokołu szkody przy odbiorze produktu.

Reklamowany towar musi :
a) posiadać bezpieczne opakowanie
b) zostać wyczyszczony przed odesłaniem
c) reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym:
dane osobowe klienta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, kopia dokumentu zakupu ( paragon lub faktura) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
Sprzedawca zobowiązuje się do wydania decyzji dotyczącej uznania bądź nieuznania gwarancji w przeciągu 14 dni.
Reklamacja rozpatrzona pozytywnie polega na wymianie towaru na nowy, naprawie uszkodzonego towaru bądź zwrot środków na wskazany nr konta czy adres.
Koszt wysyłki towaru na gwarancję ponosi Nabywca.

W przypadku uznania gwarancji towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy.