Regulamin

Sklep internetowy o adresie elektronicznym https://ab-rowery.pl jest prowadzony przez:

Artur Berendt Sklep rowerowy

ul. Chwarznieńska 87

81-602 Gdynia

NIP: 586-216-94-61

REGON: 368923030

Adres do korespondencji: Artur Berendt Sklep rowerowy, ul. Chwarznieńska 87, 81-602 Gdynia

Adres reklamacje/zwrot: Artur Berendt Sklep rowerowy, ul. Chwarznieńska 87, 81-602 Gdynia

Adres mailowy: sklep@ab-rowery.pl

Regulamin sklepu internetowego ab-rowery.pl

 1. Sklep internetowy ab-rowery.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klientami sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wszystkie podane na stronie ceny są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
 5. Dane konta do przedpłaty przelewem: Artur Berendt Sklep rowerowy ul. Chwarznieńska 87 81-602 Gdynia nr konta: 91 1050 1764 1000 0092 5130 1637 ING
 6. Nabywca Karty Upominkowej zakupionej w sklepie internetowym ab-rowery.pl będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Upominkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty Upominkowej poprzez opłacenie transakcji za pomocą tej Karty Upominkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Upominkową zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta (lub dłuższą gdy producent przewidział taką możliwość).
 8. Reklamacja – w przypadku reklamacji prosimy o podanie opisu wady oraz adres na który ma być odesłany towar, a także numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby reklamującej towar. Przed odesłaniem produktu zalecamy telefoniczny, bądź mailowy kontakt ze sklepem – nasi pracownicy doradzą w jaki sposób najlepiej odesłać i zabezpieczyć do przesyłki produkt. Koszty odesłania reklamowanego produktu, sklep ab-rowery.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.
  Wszelkie reklamacje rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich wpłynięcia.
  Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub w razie niemożliwości naprawy wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu nieprodukowania już danego modelu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru o adekwatnej do reklamowanego produktu jakości i cenie.
  W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona klient może zwrócić się do Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których wykaz dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
 9. Zwroty - w zgodzie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku zatytułowanej “O prawach konsumenta” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie ab-rowery.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Produkt należy odesłać wraz z dołączonym do niego paragonem bądź fakturą. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie do 7 dni na wskazane przez klienta konto.
 10. Składając zamówienie w sklepie internetowym ab-rowery.pl Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zamówień. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z wspomnianą ustawą, Klienci sklepu internetowego ab-rowery.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania jak również żądania usunięcia.
 11. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ab-rowery.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 13. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego ab-rowery.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 k.c.).
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.