Warunki prywatności

Ochrona prywatności i zasady przetwarzania danych

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowości obsługi zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Rejestracja oraz założenie konta na stronie Sklepu przez Klienta oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z regulacjami prawnymi RODO.
  Oferta i informacje handlowe znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Dane osobowe Sklep otrzymuje od Klienta podczas skłania zamówienia oraz w związku z przeprowadzanymi transakcjami i korespondencją.
 5. W celu poprawnego wykonania usługi Sklep może wymagać od Klienta następujących danych niezbędnych do realizacji i prawidłowej obsługi zamówień:
  osoba fizyczna: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, adres IP.
  firma: Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, pełna nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres IP.
  Podczas zakładania nowego konta przez Klienta w Sklepie ab-rowery.pl, wymagane jest podanie hasła dostępu do konta – administratorem konta jest Sklep. Klient podaje swoje dane na zasadach dobrowolności.
  Nie podanie przez Klienta danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia – spowoduje odmowę jego realizacji zgodnie z Regulaminem Sklepu.
  Sklep może wymagać od Klienta podania innych danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z prawem (np. ze względów rachunkowych). Klient odpowiada za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Dane Klientów Sklepu, w ramach naszych usług, przetwarzane są w oparciu o podstawy prawne przewidziane przez RODO i w celach przewidzianych przez podstawy prawne RODO.
 7. Dane Klientów Sklepu są chronione zgodnie z RODO. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania. Zgodnie z RODO respektujemy prawo Klienta do usunięcia danych (zapomnienia).
 8. Dane naszych Klientów Sklepu przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku udzielenia zgody – do momentu wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania, cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze Strony Klienta ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, m.in. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, wykonania obowiązków prawnych
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub podstawy związane z realizacją obowiązków prawnych – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
  Dane nie są przechowywane bezterminowo.
  Sklep przetwarza i przechowuje dane tylko w takim celu i obszarze, w jakim zostały zebrane oraz otrzymane przez Klienta.
 9. Klient ma prawo zmienić nieaktualne lub błędne dane po zalogowaniu się na strone Sklepu lub w oparciu o korespondencję ze Sklepem.
 10. Klient ma prawo do usunięcia przez Sklep konta, danych powstałych w związku z realizacją zamówienia oraz wszelkiej korespondencji z zastrzeżeniem zachowania okresu przechowania danych zgodnie z 11.8.
  Dane zostaną usunięte w oparciu o wyrażoną na piśmie prośbę Klienta przekazaną na adres mailowy Sklepu: sklep@ab-rowery.pl lub przesłaną pocztą na adres: Artur Berendt Sklep rowerowy, ul. Chwarznieńska 87, 81-602 Gdynia
 11. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu świadczącym usługi:
  techniczne m.in. odpowiedzialnych za działanie systemu internetowego, przechowywanie danych, utrzymanie systemów informatycznych, księgowe i rachunkowe, marketingowe, doradcze i konsultacyjne, firmy kurierskie, przewozowe, płatnicze (PayU, Santander).
  Współpraca i przekazywanie danych jest realizowana w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień oraz rozliczeń z instytucjami publicznymi (np. Urząd Skarbowy).
  Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawartych pomiędzy Sklepem a podmiotami trzecimi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień przy zachowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.